Rejestracja

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU
wypełnij formularz poniżej

Darmowa Rejestracja ON-LINE

Pamiętaj o podaniu prawidłowych danych:
– na adres zamieszkania – otrzymasz darmowy katalog
– Firma ewidencjonuje partnerów po numerze PESEL, aby nikt nie rejestrował się kilkukrotnie


DANE OSOBOWE


Imię i Nazwisko

E-mail

Telefon Kontaktowy

PESEL
ADRES ZAMELDOWANIA

Ulica - numer bloku i mieszkania

Kod Pocztowy

Miejscowość

Województwo
ADRES KORESPONDENCYJNY

 Taki sam jak zameldowania Inny niż zameldowania

W przypadku innego adresu do korespondencji w tym wysyłania katalogów i produktów prosimy uzupełnić poniższe dane

Ulica - numer bloku i mieszkania

Kod Pocztowy

Miejscowość

Województwo
DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ


Dokładna Nazwa Firmy

NIPAdres  Adres jak Zameldowania Adres jak Korespondencyjny Inny Adres

Ulica - numer bloku i mieszkania

Kod Pocztowy

Miejscowość

Województwo

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Klubu Mariza. jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P.H. Mariza Dystrybucja Magdalena Orska-Jasielska z siedzibą w Rząsce, ul. Kamienna 15 w celach związanych z przynależnością do Klubu Mariza.